Stichting Oase

Stichting Oase is een beweging voor vrienden van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen in Nederland en Vlaanderen, actief op de raakvlakken van natuur-tuin-cultuur-kunst, op velerlei schalen en locaties, haast altijd gedreven, soms  groots, maar liefst wel kleinschalig en zeker binnen de menselijke maat.

 

Hoe blijven we in beweging?

  • Op dit moment zitten we in een veranderingsproces naar meer en vaak ook hernieuwde samenwerking met de organisaties die eerder uit Stichting Oase ontstonden. Deze samenwerking krijgt steeds meer gestalte in het Oase Netwerk.
  • door regelmatige uitwisseling in vorm van excursies, studiedagen, workshops, cursussen en de opleiding Ecologisch Hovenier;
  • door het opbouwen en verzelfstandigen van netwerken, spontaan en organisch ontstaan uit een praktijkbehoefte;
  • door eigen ervaringen i.v.m. ontwerp, aanleg en beheer van projecten, zoals de Oasetuin en het lemen paviljoen in Beuningen tussen 1994 en 2009;
  • velerlei vormen van publicaties: een periodiek vaktijdschrift, vakgidsen, een handboek, brochures, bundels, collages e.d.
  • advies, informatie, (proces)begeleiding;
  • internationale uitwisseling...

 

Waarom Oase?? 

Velen van ons ervaren hun favoriete natuurrijke tuin of park als een weldadige, vruchtbare OASE in een vaak nogal levenloze, steriele woon- en werkomgeving. Vandaar de naam. Die waaide langs via Wim Niemantsverdriet die in 1991 heemparkcollega's uit Eindhoven om een passende associatie voor de naam van ons tijdschrift vroeg.  

 

Stichting Oase is een ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Meer weten over ANBI en onze ANBI status?


NIEUWS

19 maart 2020
Stnzenplantenexcursie vervalt

De excursie op 18 april, naar de stinzenplanten in Friesland, vervalt vanwege het coronavirus. Degenen die zich aangemeld hadden ontvangen persoonlijk bericht.


29 juli 2019
Noodklok voor Domies Toen

In Pieterburen ligt Domies Toen, de 'tuin van de dominee'. Waar je nu door de mergelvallei met zeldzame planten loopt stond vroeger een boerderijpastorie, in het Gronings een weem. De slingertuin met vijver en grote bomen was de voortuin van de pastorie. Waar nu de rozen, kruiden en hooiland- en akkerbloemen bloeien, verbouwde ‘domie’ ooit zijn groenten.

Domies Toen is bekend om zijn collectie stinzenplanten en dankt hieraan zijn status als Botanische Tuin. Echter, Domies Toen, verkeert financieel in zwaar weer. Daarom wordt er op 9 augustus 2019 een Noodklokdag georganiseerd, om brede aandacht te vragen voor deze bijzondere tuin. Een dag vol evenementen, eten, muziek, en klokgelui voor iedereen die Domies Toen een warm hart toedraagt.

Zie: Domies Toen


13 februari 2019
Minisymposium Ger Londo

Met een minisymposium over zijn werk eren we vrijdag 1 maart a.s. Ger Londo, die in december 2018 overleed. Een man die, zowel in zijn wetenschappelijke werk als privé, grote liefde en passie had voor planten en natuurlijke begroeiingen. Hij inspireerde wetenschappers en praktijkmensen met zijn boeken, waarmee hij ons toegang gaf tot zijn schat aan kennis over theorie en praktijk. Deze middag wordt georganiseerd door het Oase Netwerk i.s.m. Wageningen Environmental Research. U bent van harte welkom!

Verder lezen »

Meer nieuws in het nieuwsarchief »