ANBI

Stichting Oase is een ANBI

 • Stichting Oase ter bevordering van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen.
 • Publiek bekende naam: Stichting Oase
 • Vestigingsadres: Rottewegje 3 A, 2065 AG Haarlemmerliede
 • info@stichtingoase.nl
 • Kamer van Koophandel nr. 41058668
 • RSIN nummer 8022.38.695
 • IBAN: NL72INGB0006727614, BIC: INGBNL2A
 • Wie zijn wij?
 • Doelstellingen volgens de statuten: a. het bevorderen van de aanleg en het duurzaam beheren van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen met in hoofdzaak inheemse begroeiing of beplanting en een educatieve en/of recreatieve functie, hierna ook aangeduid als heemtuinen; b. het verlenen van diensten aan overheidsinstellingen, overige organisaties en particulieren die een heemtuin beheren dan wel overwegen aan te leggen; c. het bevorderen van natuur- en milieueducatie en kleinschalige natuurrecreatie in heemtuinen; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 • Jaarverslag 2022
 • Jaarverslag 2021
 • Jaarverslag 2020
 • Jaarverslag 2019
 • Bestuurssamenstelling De bestuurders van Stichting Oase verrichten hun bestuurstaken volledig vrijwillig, zonder vergoeding, en dat vaak al decennia lang. Een keer per jaar ontmoeten zij - en het landelijk secretariaat - elkaar 2 dagen lang in ''het biotoop" van een van de bestuurders. Boeiende dagen, elk jaar. Dit jaarlijkse evenement van unieke ontmoeting wordt bescheiden vergoed.
 • Stichting Oase heeft een coördinator voor haar vele (netwerk)activiteiten in vaste dienst. Free lancers en vrijwilligers nemen de resterende werkzaamheden voor hun rekening.
 • Jaarrekening 2018 + Winst- en verliesrekening

 

Meer informatie over ANBI?