Botanische Tuin 'Jochum-Hof'

Jochumhof
Steyl
www.jochumhof.nl


Contactpersoon:

René Bos, tel. 077-3266550.

Gerdt van den Brink: gvdbrink2@gmail.com


Openingstijden:

april en oktober: za en zo van 11.00 tot 17.00 uur,

mei t/m september: ma - za van 11.00 to 17.00 uur

op zondag van 11.00 tot 21.00 uur.


Ligging en bereikbaarheid:

De Jochum-Hof ligt in Steyl aan de oostelijke Maasoever, 3 km ten zuiden van Venlo.

Openbaar vervoer: vanaf NS-station Tegelen ongeveer 15 min. lopen. Bus Venlo-Roermond, halte Steyl-Rijksweg, ongeveer 5 minuten lopen.

Fietsverhuur: NS-station Venlo (5 km), 077-3511487.


Toegang:

Volw. en kind vanaf 10 jaar: € 3,- incl 1 consumptie.

Honden aan de lijn.


In 1933 begon biologieleraar Pater Peter Jochum (1890-1979) samen met zijn studenten met de aanleg van een Botanische Tuin op het terrein van het Missiehuis-Noviciaat van Steyl.

In de oorlogsjaren werd de tuin ernstig beschadigd. Vanaf 1953 begonnen de herstelwerkzaamheden en begin jaren 1960 werd de tuin verder uitgebreid o.a. met een kas voor (sub)tropische planten.

Toen het Missiehuis St. Michael besloot het hele terrein te gaan verhuren, kwam het voortbestaan van de tuin ernstig in gevaar. In het kader van het Europees Natuurbeschermingsjaar N.70 werd door een werkgroep een actie op touw gezet, die er uiteindelijk toe leidde, dat er voldoende geld ter beschikking kwam voor een sluitende exploitatie.

Op dit moment worden de exploitatie en het beheer uitgevoerd door Stichting Welkom voor de Stichting Botanische Tuin van Steyl.

Vanaf 1974 (tot 1977) werd, naast de arbeidsintensieve Botanische tuin, gewerkt aan de inrichting van een heemtuin: door het aanbrengen van bepaalde grondsoorten en reliëf is de heemtuin een doorsnee geworden van een aantal Noord-Limburgse landschappen.
Er werden turfgaten gegraven en een oude Maasarm aangelegd. Tevens is er een bloemdijk, een natuurborder en een akker (zonder granen, maar met akkerkruiden). De akker wordt in drie delen beheerd: een deel wordt in het voorjaar omgespit, een deel in het najaar en een deel blijft een jaar braak liggen.

Binnen elk milieu wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke diversiteit. Dit wordt bereikt door natuurbeheer op kleine schaal toe te passen, inclusief ‘begrazing’. Deze begrazing gebeurt door met een snoeischaar op sommige plaatsen de planten in te korten. Het beheer is zeer gevarieerd: sommige plekken worden een tijd met rust gelaten, andere plekken wat vaker gemaaid. Ook wordt er gespit en worden er soms ongewenste planten uitgetrokken. Dit beheer heeft geresulteerd in een sterke toename van de fauna en het aantal plantensoorten, nu zo’n 600.
Deze heemtuin is in die zin uniek, dat hij geheel wordt onderhouden door één man, nl. Gerdt van den Brink. Hij heeft er ook voor gezorgd dat alle Nederlandse in het wild voorkomende rozen, maar liefst 17 soorten in de natuurborder, op zich ook al een unicum, zijn aangeplant.
In de noordwesthoek van de heemtuin heeft men niet alleen een fraai uitzicht op de heemtuin zelf, maar vooral ook over het ‘echte’ Noord-Limburgse landschap met de rivier de Maas. De arbeidsintensieve Jochum-Hof (waaronder kruidentuin, rotstuin en rozentuin) wordt onderhouden door vrijwilligers en betaalde medewerkers van de Jochumhof.
 


Faciliteiten:

Groepswandelingen zijn mogelijk na telefonische afspraak.

De Jochum-Hof beschikt over een tentoonstellings/publieksruimte. In de tuin staan borden met informatie over biotopen en algemene informatie. Folder en tuinplattegrond zijn aan de kassa verkrijgbaar.

Naast de vaste collectie en jaarexposities worden ook regelmatig evenementen georganiseerd.

Koffie en thee zijn verkrijgbaar evenals planten.


« terug naar overzicht tuinlocaties