Contact

Gewoon een korte vraag, complimenten, constructieve kritiek en verbeteringsvoorstellen, of een bijdrage voor een van de rubrieken van het tijdschrift Oase kunt u doorgeven aan Machteld Klees, Bureau Zonneklaar, m.klees@bureau-zonneklaar.nl. Vragen over abonnementsbetalingen of aanmelding als nieuwe abonnee graag naar Johan Vijfvinkel j.vijfvinkel@bureau-zonneklaar.nl

 

Vragen over bijvoorbeeld openingstijden en toegankelijkheid van op deze website genoemde tuinen graag rechtstreeks aan de contactpersonen van die tuinen stellen! 

 

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van Stichting Oase

Marianne van Lier en Willy Leufgen

De Potvis 6

1797 TA Den Hoorn/Texel

0222-319470

info@stichtingoase.nl

 

Naam:
Telefoon:
E-mail:
Bericht: