Educatieve heemtuin

Julialei 11
B 2930 Brasschaat


Contactpersoon:

Joris Thone
0032-3-6519278


1800 m2 grote heemtuin op voorheen verwaarloosde landbouwgrond. Een verzameling biotopen - Vlaamse plantengemeenschappen als leidraad - zijn hier in de laatste jaren gecreëerd: vochtige greppelvegetatie, kalkrijke bosvegetatie, kalkrijk grasland, voedselrijke en -arme zoomvegetatie, voedselarme bosvegetatie, hoogveen, vochtig hooiland, stinzen- en mergelbosvegetatie, muurvegetatie, een kikkerpoel, heidevegetatie, hooiweide, rogge- en bloemenakker en hakhout.


Faciliteiten:

Bezoekers na aanmelding welkom,  ook schoolklassen en leerkrachten


« terug naar overzicht tuinlocaties