Heempark 'Frater Simon Deltour'

Genneperweg 145
5644 RS Eindhoven
www.mecehv.nl


Contactpersoon:

Roel van Holthoorn, tel. 040-2143336


Openingstijden:

Za t/m ma: 13–17 uur;

di t/m vr: 9–17 uur.


Ligging en bereikbaarheid:

Het heempark ligt aan de zuidrand van de stad in het groengebied Gennep.

Openbaar vervoer: NS-station Eindhoven, buslijn 3, halte Bayeuxlaan.

Fietsverhuur: NS-station Eindhoven, 040-2436617.


Toegang:

Gratis. Honden worden niet toegelaten.


Een vrijwilligerswerkgroep zorgde voor het ontwerp en de aanleg van een gevarieerd heempark, dat genoemd werd naar Frater Simon Deltour, een bekende voorvechter voor het milieu in dit gedeelte van Noord-Brabant.

In september 1983 werd een begin gemaakt met de aanleg van het heempark aan de Dommel. In ca. vier jaar werd een verruigd en verwaarloosd terrein van 3 ha in noeste handarbeid ontsloten en heringericht tot een afwisselend, natuurlijk overkomend geheel met droge en natte graslanden, elzenbroekbos, wilgen-, braam-, gagel- en sleedoornstruweel, een houtwal, hagen, een meander en moerasgebiedje, een oeverwal, beekoevers, ruigte- en rietzones en meer cultuurgedeelten, zoals groeiplekken voor stinzenplanten, een muurstapeling, een akkertje, klotputten, grienden en een elzenhakhoutbosje.

Bij de ingang van het park werd in de jaren ’87 en ’88 een instructieve kruidentuin aangelegd. In 2000 en 2001 bouwde men de kruidentuin om tot instructieve wildeplantentuin. In vakken staan nu groepen planten van de regio die relaties hebben met mens, dier en plant, dat wil zeggen eetbare planten, insectenlokkende planten, halfparasieten enz.

In het begin van de jaren 1990 werd nog een groot heideveld aangelegd. Over een aangevoerde laag schraal pleistoceen zand werd hiervoor heidemaaisel uit de Kempen uitgestrooid. Op de heide, in de graslanden en vooral in de natte gebieden, komen veel grassen, cypergrassen, waaronder zeggesoorten en russen – met name de draadrus – voor.

Gedurende de ontwikkeling van het heempark werd een en ander mede mogelijk gemaakt door het samenwerkingsverband met het Milieu Educatie Centrum (MEC) dat schuin tegenover het park is gelegen.

Ook biedt het MEC ondersteuning op het gebied van educatie, secretariaat en gebruik van ruimten.

Het beheer, grotendeels extensief, wordt uitgevoerd door de bovengenoemde vrijwilligersgroep.

Vanaf 1998 werken de bij het MEC in dienst zijnde toezichthouders van het heempark ook mee met het beheer.

 


Faciliteiten:

Rondleidingen zijn van april t/m oktober op de 2de en 4de zondag van de maand vanaf 15 uur en van november t/m maart op de 2de zondag van de maand. Rondleiding op andere tijden op aanvraag: 040-2594700.

Bij de ingang staat een plattegrond en een vitrine met wat vondsten uit het park en ‘het plantje van de week’.

Bij de landschappen staan tekstborden over ontwikkeling en beheer en bij de planten in de instructieve wilde-plantentuin staan naambordjes. Ook is er een folder en een visitekaartje verkrijgbaar.

In het park worden wilde planten gekweekt en verkocht. Zaden en fotokaarten van het park, koffie, thee, boeken enz. zijn verkrijgbaar in het MEC.

Voor kinderen is er het heemparkmannetje, ‘bloemerige’ hoekjes, kabouterpad en het klein katjesboekje.

In het Milieu Educatie Centrum kunt u tijdelijke en vaste tentoonstellingen en een uitgebreid documentatiecentrum bezoeken. Men leent ook diverse materialen voor veldonderzoek uit. Gezinnen kunnen een natuurpad volgen, waarbij men allerlei onderzoekjes kan doen.
Voor aansluitende wandelingen door het groengebied – voormalig akkerdorplandschap – Gennep kan men informatiebrochures bij het MEC vragen.
 


« terug naar overzicht tuinlocaties