Heemtuin in het burgemeester In 't Veldpark

H. Heyermansstraat
Zaandam
www.nme-zaanstreek.nl


Fotoalbum »

Contactpersoon:

Jeroen Buys en José Vormer, 075-6352185


Openingstijden:

Half maart t/m half okober: zondag t/m vrijdag van 10 - 16 uur

Half oktober t/m half maart: maandag t/m vrijdag van 10 - 16 uur.


Ligging en bereikbaarheid:

De heemtuin ligt aan de noordkant van het Burgemeester In ’t Veldpark in Zaandam.

Openbaar vervoer: vanaf station Zaandam, buslijn 62, 65 en 67, halte Zaans Medisch Centrum.

Vanaf station Kogerveld 10 min. lopen.

Fietsverhuur station Zaandam, tel. 075-6156593.

Met de auto vanaf rotonde Pr. Bernhardplein, ri. H. Heijermansstr, 2e links, parkeren.


Toegang:

Gratis. Honden zijn niet toegestaan.


Heemtuin Zaandam maakt deel uit van het Burgemeester In ’t Veldpark (21 ha), dat in het begin van de jaren 1950 op een opgespoten terrein werd geprojecteerd. Toen aan een van de randen van dit opgespoten terrein een dijkje brak en veel baggerspecie in de nabijgelegen Gouw verdween, ontstond er een deltavormig gebiedje, waar het oorspronkelijke veen gedeeltelijk weer aan de oppervlakte kwam; een spontaan ontwikkeld, natuurlijk hoekje dus en men besloot, de heemtuin daar te situeren. In 1954-’55 werd de 1,2 ha grote tuin aangelegd.

Aan de eerste doelstelling van de tuin, ‘… het conserveren van inheemse planten, die door allerlei oorzaken verloren dreigen te gaan’, werd met succes gewerkt: heemtuin Zaandam wordt gekenmerkt door een uitgebreid assortiment aan planten, waaronder tal van zeldzame, zoals maretak, eenbes, paarse schubwortel en diverse orchideeënsoorten. Dit vraagt wel om een intensief beheer, zeker in een tuin, waar de voedselrijkdom van de grond vooral in de eerste decennia als problematisch werd ervaren. Er is dan ook door de Zaandamse plantsoenendienst behoorlijk geëxperimenteerd en dikwijls pittig ingegrepen om té weelderige plantengroei en vergrassing van de heide tegen te gaan.

Nadat Zaandam was opgegaan in de gemeente Zaanstad en er in de jaren 1980 moest worden bezuinigd, brak er een moeilijke periode aan, waarbij sluiting van de tuin zelfs dreigde.

Vanaf 1993 wordt de Heemtuin samen met de kinderboerderij, het biologisch lescentrum en de schooltuinen in de stichting Natuur- en Milieueducatie Zaanstreek ondergebracht.

Er wordt getracht door maaibeheer een natuurlijke ontwikkeling tot stand te brengen. Een eigen waterhuishouding m.b.v. sluisjes heeft als resultaat een bloemrijk grasland met veel libellen en andere insecten. Wilde bijen en wespen worden gelokt door nesthulp te bieden. De tuin heeft tevens zijn eigen bijenstal met imker.

Tegenwoordig kan de bezoeker de volgende vegetatietypen bewonderen: rietland, moeras, fraaie jeneverbesstruiken, naaldbos, een waterplas met oevervegetatie, Limburgs loofbos met eik, beuk en haagbeuk.

Tevens zijn er een kruidentuin en een siertuin.

Anno 2010 is er door de renovatie van ’t Veldpark 0,8 ha tuin bijgekomen, waardoor de Heemtuin is verijkt met 3 voorbeeldtuinen, een vogel-, een vlinder- en een vijvertuin. Ook is er een 30 m lange muur gemetseld met muurvegetatie. En is er een knuppelpad gesitueerd over een afgegraven plas/dras zone met een natuurlijke glooiing naar een bloemrijk grasland.


50 jaar heemtuin Zaandam 


Faciliteiten:

Groepsrondleidingen zijn na telefonische afspraak mogelijk. Zes maal per jaar worden er, van maart t/m okobert (niet in de zomervakantie) op de derde zondag van de maand om 14.00 uur, rondleidingen georganiseerd.
Aan zijn educatieve doelstelling komt de tuin tegemoet d.m.v. speurtochten, kikkerpad (zo’n 6x p.jr.), informatieborden bij verschillende tuinelementen en een algemeen informatiebord bij de ingang van de Heemtuin.

Eén keer per jaar wordt er ‘Eten uit de Natuur’ georganiseerd en eens per 2 jaar is er een Kunst-Markt.
Tevens is er de mogelijkheid om inheemse plantjes te kopen.
 


« terug naar overzicht tuinlocaties