Stichting Oase

Stichting Oase is een beweging voor vrienden van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen in Nederland en Vlaanderen, actief op de raakvlakken van natuur-tuin-cultuur-kunst, op velerlei schalen en locaties, haast altijd gedreven, soms  groots, maar liefst wel kleinschalig en zeker binnen de menselijke maat.

 

Hoe blijven we in beweging?

  • Op dit moment zitten we in een veranderingsproces naar meer en vaak ook hernieuwde samenwerking met de organisaties die eerder uit Stichting Oase ontstonden. Deze samenwerking krijgt steeds meer gestalte in het Oase Netwerk.
  • door regelmatige uitwisseling in vorm van excursies, studiedagen, workshops, cursussen en de opleiding Ecologisch Hovenier;
  • door het opbouwen en verzelfstandigen van netwerken, spontaan en organisch ontstaan uit een praktijkbehoefte;
  • door eigen ervaringen i.v.m. ontwerp, aanleg en beheer van projecten, zoals de Oasetuin en het lemen paviljoen in Beuningen tussen 1994 en 2009;
  • velerlei vormen van publicaties: een periodiek vaktijdschrift, vakgidsen, een handboek, brochures, bundels, collages e.d.
  • advies, informatie, (proces)begeleiding;
  • internationale uitwisseling...

 

Waarom Oase?? 

Velen van ons ervaren hun favoriete natuurrijke tuin of park als een weldadige, vruchtbare OASE in een vaak nogal levenloze, steriele woon- en werkomgeving. Vandaar de naam. Die waaide langs via Wim Niemantsverdriet die in 1991 heemparkcollega's uit Eindhoven om een passende associatie voor de naam van ons tijdschrift vroeg.  

 

Stichting Oase is een ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Meer weten over ANBI en onze ANBI status?


NIEUWS

6 september 2023
7 Oktober 2023 Netwerkdag

Op zaterdag 7 oktober organiseert het Oase Netwerk voor de tweede maal een Netwerkdag. Ditmaal is het thema 'Groeikracht'.

De dag wordt gehouden in Gouda. 's Ochtends is er de gelegenheid om (facultatief) mee te fietsen langs de Goudse stadsnatuur, een natuurspeelplek en heemtuin Goudse Hout.

Na een gezamenlijke lunch is begint het programma met drie interessante lezingen en kun je het kunstproject 'Biodiversity in Augmented Reality' zelf uitproberen.

 

Daarna zal de Rob Leopold & Hein Koningenprijs voor de tweede keer feestelijk worden uitgereikt. Deze prijs, als aanmoediging om te werken aan een natuurrijke leefomgeving werd in 2018 voor het eerst uitgereikt aan Jasper Helmantel en Jojanneke Bijkerk van de Cruydt-Hoeck.

Daarna sluiten we af met een hapje en sapje.

Gedurende de dag is er natuurlijk volop gelegenheid om bekenden te ontmoeten en nieuwe mensen vanuit de verschillende netwerken te leren kennen.

 

Voor wie:
Iedereen die zich verbonden voelt met een natuurrijke leefomgeving. Er is voldoende gelegenheid om bekenden te ontmoeten en nieuwe contacten met het Oase Netwerk te leggen.
Van harte welkom!
 

Verder lezen »

5 december 2018
Rob Leopold & Hein Koningenprijs

Op zaterdag 22 september, tijdens de viering van 25 jaar Stichting Oase, is de eerste Rob Leopold & Hein Koningenprijs uitgereikt! Deze tweejaarlijkse wisseltrofee is bedoeld voor vernieuwende initiatieven in het natuurrijke groen. Bij deze eerste editie is de prijs gegaan naar Jasper Helmantel en Jojanneke Bijkerk van de Cruydt-Hoeck. Met hun bedrijf in wilde bloemenzaden en met hun vele nevenactiviteiten zetten zij zich in voor een mooiere, bloemrijke wereld en voor het bevorderen van de biodiversiteit. De prijs bestaat uit een beeldje, gemaakt door Hester de Beus en een houtsnede van Siemen Dijkstra.

Verder lezen »

30 oktober 2018
Nieuwe brochure

In het kader van het programma Jong Leren Eten is het afgelopen jaar een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar kindermoestuintjes in Nederland. Hierover is nu een brochure verschenen die bedoeld is voor het onderwijs. Tekst: Marianne van Lier en Willy Leufgen; redactie en vormgeving, Machteld Klees. 


Meer nieuws in het nieuwsarchief »