Natuurtuin'De Robbert'

begin Kemenadelaan (achter nr. 2)
Helmond
www.derobbert.nl


Fotoalbum »

Contactpersoon:

Secretaris Stichting Natuurtuin Helmond: contact@derobbert.nl.


Openingstijden:

Zaterdags het hele jaar door van 9-12 uur (behalve bij erg slecht weer). Tijdens de zomer is natuurtuin de Robbert ook enkele zondagmiddagen open voor bezoekers. Er staan dan informatiebordjes met uitleg over het beheer en vrijwilligers zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. De data worden bekend gemaakt via de website en de lokale media.


Ligging en bereikbaarheid:

Natuurtuin de Robbert is anderhalve hectare groot en gelegen in natuurgebied de Bundertjes in het noorden van Helmond.

Navigatie: instellen op Kemenadelaan 2 Helmond. De Robbert ligt 20 meter verderop.

Openbaar vervoer: https://www.bravo.info/bravoflex. Bij de fietsenstalling van het centraal station zijn fietsen te huur.

 

Natuurtuin de Robbert is niet makkelijk begaanbaar met een rolstoel.


Toegang:

Gratis. Honden zijn niet toegestaan.


In 1983 werd met de aanleg van deze ca. 1,5 ha grote natuurtuin begonnen in een bestaand natuurgebied.

De in hetzelfde jaar opgerichte Stichting Natuurtuin Helmond (SNH) zorgde in de hierop volgende jaren voor aanleg en inrichting van de volgende tuin- en landschapselementen: een waterpartij met aangrenzend moerasgedeelte, een dijk, hakhout-elzenbosjes, struweel, een houtwal, een haagbeukenhaag, droge en natte hooilanden, akkers, enkele bospoelen, een bloemrijke berm, ruigten, een mutsaard (houtstapel bij boerderijen), een instructietuin, een vlinder- en een bijendrachtplantentuin.
In 2009 werd in de Natuurtuin een nieuwe Bijenstal met sedumdak geplaatst. Deze bijenstal is onder leiding van Egbert Touw en met subsidie van de Provincie en het Prins Bernhard Fonds gerealiseerd. Egbert Touw zet zich in voor de honingbij, die bedreigd wordt door de Varoa mijt. De bijenstal is ook gemaakt voor de vele leerlingen, die de tuin bezoeken en heeft een gang voor educatieve doelen.
Na een periode van aanleg- en inrichtingswerkzaamheden richt zich de aandacht van de vrijwilligers van de SNH tegenwoordig vooral op het beheer én de natuureducatieve mogelijkheden van hun project. Hiervoor is men ook een samenwerkingsverband met het voormalige Milieueducatief Informatiecentrum Helmond aangegaan. De educatieve activiteiten die door het nu geheten Natuur- en Milieucentrum Helmond aangestuurd worden, zijn hoofdzakelijk gericht op scholen en bestaan uit een kabouterpad, waterprojecten en het werken in moestuintjes.

In de jaren 1990 is er een paddenpoel gegraven, een kruidentuin aangelegd en werd een onderkomen, genaamd: “Kale Jonker”, voor en door de vrijwilligers gebouwd.

Beheer:
Het groenbeheer in de Robbert wordt gedaan door vrijwilligers van Stichting Natuurtuin Helmond. Uitgangspunt van het groenbeheer is het versterken van de nog aanwezige natuurwaarden van dit oude beekdal. De vrijwilligers gebruiken hiervoor een onderhoudsplan dat  gebaseerd is op het beleid van grote natuurbeheerders. Het onderhoudsplan is te downloaden van de website.

Natuurherstel: In de loop der jaren is een alleraardigst besloten en afwisselend landschapje ontstaan waar een liefhebber van natuur en rust zich meteen thuis voelt. Maar de Robbert is vooral een plek waar de effecten van groenbeheer op de plaatselijke biodiversiteit worden bekeken. De tuin is opgedeeld in enkele onderhoudszones die op deze kleine oppervlakte naadloos in elkaar overgaan. Er zijn bosjes, bosranden, ruigtes, bloemrijke graslandjes, oevers en poelen. Die samenhangende landschapselementen trekken grote aantallen amfibieën, insecten, vogels en kleine zoogdieren. De Robbert is hierdoor een belangrijk steunpunt voor het natuurherstel van de Bundertjes.

 


Faciliteiten:

Bezoek op andere dagen of tijden is mogelijk op afspraak (contact@derobbert.nl).

 


« terug naar overzicht tuinlocaties