Oase bestuur

Het bestuur van Stichting Oase bestaat in de regel uit 7 leden. Ze vormen een zeer geslaagde afspiegeling van het brede palet aan werkterreinen en liefhebberijen die deel uit maken van het netwerk van Stichting Oase.

Het bestuur ontmoet elkaar minimaal 2 x per jaar, voor de obligate voorjaarsbijeenkomst ergens op een mooie locatie in Nederland of Vlaanderen (eendaags) en in de herfst tijdens een 2-daagse bijeenkomst in 'de biotoop van een van de bestuurders'. Op deze bijeenkomst vergaderen we zo weinig mogelijk en gunnen de lokale kenner alle ruimte. Het programma is dan zeker niet alleen groen-ecologisch getint! Uiteraard zien we elkaar in de praktijk veel vaker: zie hieronder de actieradius van iedereen in de verschillende netwerkgroepen en daarbuiten.  

 

Fotoalbum

 

Bestuurders zijn:

  • Roland Brakel (Haarlemmerliede, penningmeester), ecologisch hovenier, oud-beheerder Thijsse's Hof, Bloemendaal, oudste heemtuin van Nederland;
  • Johan Vijfvinkel (Dieren, voorzitter), oud-directeur van bezoekerscentrum, ruime ervaring in (internationale) milieu-organisaties, mede-redacteur tijdschrift Oase;
  • Marcel Rekers (Assen, secretaris), bioloog, docent Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden, docent van de opleiding ecologisch hovenier/Elyseum; 
  • Maaike Kentie (Utrecht), oud nme-medewerker Zoetermeer, actief binnen Springzaad, beheerder webwinkelje Oase.
  • Paul van Eerd (Zeist), ecologisch hovenier en landschapsontwerper, Buro Buiten Ruimte, gespecialiseerd in speelnatuur, oprichter Groenkapel, Utrecht, actief in Vereniging Wilde Weelde;

 

Oud-bestuurders:

Jean-François Van Den Abeele (Gent), gerenommeerde tuin- en landschapsarchitect met gevoel voor natuurrijke tuinen en parken, Bureau Fris in het Landschap;

Kees Both (Hoevelaken), pedagoog, NME-, groene schoolpleinen en Jenaplanschool-deskundige, auteur van talloze vakartikelen (overleden 8.09.2021);

Ton Engelman (Haarlem), oud-leraar Mendelcollege Haarlem, beheerder De Heimanshof in Hoofddorp, schoolnatuurtuin-pionier, Heimans- en Thijsseprijswinnaar 2008 (overleden 6.10.2018);

Evelyne Fiers (Gent), biologe, oud-VELT-medewerker en Universiteit Leuven, mede-oprichter Springzaad-België, schoolgroen-expert;

Johan Heirman (Gent), bioloog, een van de pioniers van het naoorlogse Vlaamse natuurtuinwerk en vegetatiekundige, columnist Oase;
Marc Houben (Munstergeleen), heemtuinbeheerder IVN heemtuin Munstergeleen, varenskenner en lange jaren penningmeester;
Paul Janssen (Cadier en Keer), bioloog, CNME Maastricht, expert schoolnatuurtuinen en ecologisch groenbeheer in de stad, zeer actief binnen Springzaad (overleden 9.1.2011);
André van Kleinwee (Gouda), verantwoordelijk voor de hoge kwaliteit van het Goudse heemgroen;

Hein Koningen (Amstelveen, voorzitter van 1993-2015), tot 2001 verantwoordelijk voor het befaamde Amstelveense heemgroen, redactieraad Oase, actief in de Vakgroep Heemtuinbeheer;
Rob Leopold (Niebert), zaadteler en oprichter van de befaamde Cruydt-hoeck, dichter en denker, bruggenbouwer tussen kunst-natuur-tuin-cultuur (overleden 14.6.2005);
Ger Londo (Scherpenzeel), bioloog, wetenschappelijk medewerker RIN, Leersum/Alterra, Wageningen, natuurtuin-auteur en -kenner bij uitstek (overleden 18 december 2018);
Marjan Margadant (Uffelte), eerste Nederlandse hoogleraar NME, eigen onderzoeksbureau;

Heilien Tonckens (Appelscha), oud-heemplantkweker De Heliant, oud-voorzitter Vereniging Wilde Weelde, voorzitter Stichting Springzaad, docent opleiding Ecologisch Hovenier;
Ben Veld (Arnhem), biologieleraar, drijvende kracht buurtnatuurtuinen Spijkerkwartier in Arnhem, Oase-interviewer (overleden 14.2.2001).

Hanneke van Vuure (Utrecht), tuinontwerper/ kunstenares, actief binnen Verenging Wilde Weelde en netwerk Springzaad, redactieraad Oase.

Pjotr Timmerman (Nijmegen), bioloog, docent biologie op de PABO in Arnhem en mede-initiatiefnemer van 't Veldje ('voor 0-99 jaar') in Nijmegen, zeer actief binnen het netwerk Springzaad.

Rob van der Steen (Utrecht), ecologisch hovenier, gespecialiseerd in de begeleiding van buurtgroengroepen, oud-bestuurder Vereniging Wilde Weelde;

Koen De Broeck (Hever, B.), kleuterleider Freinetonderwijs in Mechelen, schoolnatuurtuinpionier Vlaanderen, VELT-tuinierder, mede-oprichter Springzaad-Belgie;