Oase Feestmaand September 2018

Programma

 

* Er gaat niets boven Muntendam

Zaterdag 1 september in Muntendam, vanaf 11 uur

Heemtuin Muntendam, Nieuweweg 127, 0598-632770.

Starten in Muntendam is uiteraard geen toevallige keuze: zonder deze unieke heemtuin was er ‘gewoon’ geen Stichting Oase en alles wat daaruit voortvloeide! Hier liggen de wortels van onze liefde voor natuurrijke tuinen en parken, en evenzeer de belangstelling voor educatie en ander werk in het kader van deze unieke plek. Want dat is Muntendam:  > 10 ha heem- en natuurtuin sferen en speelnatuur, omzoomd door tientallen ha bijpassende natuurontwikkeling van Staatsbosbeheer. En dat van hoge kwaliteit, op schrale pleistocene zandgrond, met een heel geleidelijke natuurontwikkeling. Waar vind je dat elders? Omgeven door aardappelwoestijn in een regio met chronisch moeizame economische omstandigheden, is Heemtuin Muntendam alweer 36 jaar een juweel van doorzettingsvermogen en creativiteit! Kom maar kijken naar het fraaie lemen gebouw, de variatie aan omringende thematische tuinen, natuurtuin en natuurontwikkeling, een fruitboomgaard, speelnatuur etc. Maak kennis met de mensen die er werken, ontmoet andere Oaselezers,  geniet vanaf 11 uur van koffie of thee met iets lekkers. Dan volgt er een eerste rondleiding door het gebouw en de tuinen rondom, een lunchpauze en afrondend een wandeling door het ruime natuurontwikkelingsgebied. In principe kunnen aan deze ontmoeting heel veel mensen deelnemen – binnen en buiten is er veel ruimte in Muntendam. Maar meld jezelf s.v.p. aan i.v.m. eten/drinken en de rondleidingen. 

Alvast een beetje rondneuzen? Zie de website

 

* Ook zo benieuwd naar de European Green Capital???

Woensdag 5 september in Nijmegen, van 11.00 - 17.00u.

Fietstocht langs speelnatuur, de Waal, buurtparken, heemtuinen. Ook in ‘t Rijk van Nijmegen liggen velerlei ‘roots’ van Oase. In oeroude bossen op  ijstijdheuvels, in de Ooijpolder, langs de Waal en op de heide, overal zijn speelse kiemen ontsproten en tot volle bloei gekomen. Deze dag wordt voorbereid met Pjotr Timmerman, Oase- en Springzaad-bestuurder + Nijmegenaar. We beginnen bij Struin, de enige échte buitenschoolse opvang, waar kinderen dan ook altijd buiten zijn! We fietsen rondom de Waalbochtverlegging met zijn prachtige architectuur langs en over de altijd imposante stroom. Lunchen doen we op Het Veldje, buurtplek voor jeugdigen van 0-100. We bezoeken de Natuurtuin van het Goffertpark en de Heemtuin Malden. In totaal trappen we zo’n 20 kilometers weg, waarbij de route hellingen zoveel mogelijk vermijdt, maar tóch een flink aantal ‘hoogtepunten’ kent. Welkom in de oudste stad van Nederland, die zich in 2018 ook nog eens de ‘Green Capital’ van Europa mag noemen!

Kosten: 17,50 euro 

 

* Stadsnatuur ver boven het maaiveld

Zondag 9 september in Maastricht, v.a. 11.00 uur

Fietsroute langs oude en nieuwe natuur, in en rond de stad, max. aantal deelnemers 20.

Nelle Driessen, Springzaad-consulent in Zuid-Limburg en CNME-medewerker Maastricht, heeft een mooie fietsroute uitgezet langs nieuwe, spectaculaire natuur in en net buiten de stad. We bezoeken bijvoorbeeld de sinds kort pas weer toegankelijke ENCI-groeve: zoals bekend broedt hier de zeldzame oehoe, en is er ook verder veel uitzonderlijks te zien op flora- en faunagebied in een historisch sterk gecultiveerde omgeving. Dat geldt ook voor De Hoge Fronten, nog veel dichter bij de oude binnenstad: bezaaid met resten van de achttiende en negentiende-eeuwse vestingwerken ligt hier een beschermd natuurmonument met de uiterst zeldzame muurhagedissen, ‘beherende’ mergelschapen en een keur aan bijzondere (muur)planten als voorname trekpleisters. En dat alles in een ruige, avontuurlijke omgeving. Daarna bezoeken we stadsnatuur in ontwikkeling, het stadsnatuurcentrum Tapijn, onder het motto: natuurgluren in het Tapijnpark. Met een bezoek aan de tuin Klein Grachtje, een prachtig ommuurde buurttuin, waar naast buurtbewoners ook een basisschool en BSO gebruik van maken, ronden we de fietstocht af. Kosten: € 17,50

Voor wie dan nog zin en tijd heeft om samen met elkaar te gaan eten: welkom!

  

* Een prachttuin in De Liereman

Zaterdag 15 september, Oud-Turnhout (België), v.a. 11.00 uur 

Bezoek aan de prachtige natuurtuin van kunstenaar, auteur, natuurtuinier en vogelkenner Achilles Cools en zijn vrouw Brénine gelegen midden in het fraaie Kempense natuurgebied De Liereman. Uiteraard bezoeken we ook dit zeer gevarieerde landschap van kurkdroge landduinen tot kletsnatte veenmoerassen. Tijdens de excursies en in het bezoekerscentrum is er tevens een uitgelezen kans voor alle Oaselezers, Springzaadvrienden etc. om elkaar over de grenzen heen te ontmoeten! Kosten: € 17,50

 

* Ontmoet OASE in beweging!

Zaterdag 22 september in Utrecht

Ontmoeting, markt, workshops, presentaties van het hele Oase Netwerk, van 11.00 - 17.00 uur in 'De Kas', Gageldijk 182, Utrecht

Het hoogtepunt en de afronding van deze feestmaand vindt plaats in de kassen van een voormalige tuincentrum, sinds enkele jaren werkplaats van Het Wilde Land Haan, aan de Gageldijk 182 in Utrecht.

Geniet van de prettige en levendige marktsfeer met kraampjes (zowel binnen als buiten) in een tijdelijke, creatieve sfeer. Ruimtes die de mogelijkheid bieden om te laten zien waar de organisaties en bedrijven die zich met de natuurrijke leefomgeving bezighouden voor staan. Verkoop van tweedehands boeken, gereedschap, vazen, planten... In een feestelijke, groene sfeer met levende muziek zal er ook ruimte zijn voor discussies, gezellige gesprekken, presentaties en kleinschalige workshops. Eten en drinken hoort er natuurlijk ook bij.

Tegen 15 uur zal in feestelijke sfeer de 1e Rob Leopold & Hein Koningen Prijs uitgereikt worden. Wat ons betreft blijft het tot het laatste moment spannend, wie deze wisselprijs voor het allereerst zal ontvangen. Toegang gratis. Een donatie voor de jarige wordt wel op prijs gesteld!