Oase-weekends

9 juli en 13 augustus 2011 zijn wij weer voorzichtig begonnen aan een oude, zeer succesrijke traditie van excursies voor een breed Oase-publiek en organiseerden twee eendaagse excursies naar de kwekerij van de Amstelveense heemparken in De Braak en haar unieke biotoopschalen.
Meer lezen?
 

In de eerste tien jaar van het bestaan van Stichting Oase (1992-2002) organiseerden wij zeer regelmatig 2-4 daagse excursies naar een unieke mix van openbare heem- en natuurtuinen, particuliere, in de regel ontoegankelijke oase's en dat alles gecombineerd met excursies door de 'echte natuur'. 

Hier meer over deze weekends.

 

Hierna werden de excursies en studiedagen 'exclusiever', d.w.z. maakten ze deel uit van een van de (vml.) netwerken van Stichting Oase, Wilde Weelde, de Vakgroep Heemtuinbeheer en/of Springzaad. En de Oasetuin zelf werd ook steeds meer doel van excursies, studiedagen e.d.