Speelnatuur

Speelnatuur is een relatief jonge loot aan de boom van de Oase-beweging. Pas rond de vorige eeuwwisseling begonnen wij als echte pioniers rond dit thema te zoeken naar meer specifieke 'ruimte voor natuur en kinderen'. Vrije, avontuurlijke ruimte, waar kinderen echt iets mogen veranderen, mogen experimenteren, spelenderwijs natuur mogen ontdekken en leren kennen. Direkte aanleiding was de groeiende vaststelling en zorg, dat kinderen steeds minder in aanraking komen met (stads)natuur. Eigenlijk zijn ook veel van de overige locaties die wij in deze hele rubriek beschrijven potentieel zulke ruimtes, ware het niet dat wij als volwassenen al te vaak deze (natuur)tuinen en parken willen behoeden voor de veranderingswensen en ontdektochten van onze kinderen. Vandaar dus de droom en, sinds een jaar of tien ook in onverwacht groeiende aantallen, de gerealiseerde werkelijkheid van natuurspeelplekken en -terreinen op allerlei locaties waar je kinderen kunt verwachten (zie hiervoor www.springzaad.nl).

De laatste tijd ontstaan ook wel dorpsrandparken en andere vormen van robuste ecologische parken die zowel een relatief hoge natuurwaarde als ook een prima natuurspeelwaarde verenigen (zie b.v. provincie Groningen). Maar de meeste speelnatuur blijft dus iets aparts, ook niet altijd toegankelijk voor 'grote mensen'; die verzamelen we dus op een andere, specifieke website (zie boven). Veel plezier op uw struintocht -uiteraard met kinderen- langs speelnatuur!