Tuinen van Overvloed

Eind jaren zeventig vormden de wouden op Tasmanië de kraamkamer van een visie en een beweging die inmiddels wereldwijd voet aan de grond krijgt onder de noemer ‘permacultuur’: permanente (agri)cultuur. Oorspronkelijk verwijst het woord ‘cultuur’ naar onze bewerking van het land, en inmiddels is het zonneklaar dat een blijvende, bloeiende menselijke samenleving alleen kan bestaan op het fundament van een verantwoorde omgang met de bodem en andere natuurlijke hulpbronnen. De eerste uitgave van dit boek verscheen in 1996, dit is de tweede druk. Permacultuur staat weer meer in de belangstelling nu veel mensen weer op zoek zijn naar een andere manier van leven. Het boek is meer een filosofisch verhaal, dan een praktische handleiding. De opbouw van de hoofdstukken volgt de vorm van een boom. In het hoofdstuk 'de wortels' grondgedachten, met een kritische blik op onze huidige, westerse manier van leven, waarin de gedachte dat wij boven de natuur staan ons nog steeds blijkt te hinderen. Wat hier tegenover gesteld wordt is de noodzaak van een juist besef van de werkelijkheid. Namelijk dat wij deel uitmaken van de wereld, dat alles wat hierin aanwezig is, met elkaar verbonden is, en dus ook afhankelijk is van elkaar. Maar ook de realiteit dat er niet iets bestaat dat werkelijk duurzaam kan zijn. Wel realistisch is het erkennen dat we voortdurend veranderen. Juist het voortdurend herscheppen en veranderen, rekening houdend met alles om ons heen is wat in dit boek betoogd wordt. Het was met name dit gedeelte wat mij raakte. In het hoofdstuk 'de stam' worden 10 principes aangereikt met de bedoeling optimaal gebruik te maken van onze omgeving, door na te denken over wàt we gebruiken en hòe we dat gebruiken. Ook rekent de schrijfster en passant af met het aloude idee van 'consuminderen' om tot een duurzame samenleving te komen. In 'de takken' zien we dat permacultuur toepasbaar is in veel gebieden, in de huizenbouw, in woonwijken, op een balkon en in de omgang met anderen. In 'de bladeren' zien we de praktijk. Voorbeelden van tuinders die heel anders dan gangbaar, met de aarde omgaan. Niet bedoeld om af te kijken, maar om te inspireren. Dit boek is een goede basis tot bezinning, èn positief. Het nodigt uit met hart en hoofd betrokken te blijven bij wat we doen. Hoe dit vervolgens in de praktijk te brengen is de volgende stap, misschien door een cursus permacultuur te volgen.
Paul Paardekooper

Titel: Tuinen van Overvloed
Auteur: Fransje de Waard,
ISBN 9789062245086
paperback met foto’s in kleur en zwart-wit
240 pagina’s
Uitgever: Jan van Arkel,
Prijs €14,95.