Tuinlocaties

Nieuwe vereniging SNTP

Jarenlang werden de gegevens van tal van natuurtuinen op deze website bijgehouden. Inmiddels is er een nieuwe vereniging, de Samenwerkende Natuurtuinen en -Parken (SNTP) opgericht. De actuele informatie over heem- en natuurtuinen is verhuisd naar de  website www.sntp.nl. Deze vereniging behartigt de belangen van zowel openbare als particuliere natuurtuineigenaren.

Voor plaatsing van tuinen of het bijwerken van gegevens kan contact worden opgenomen met de SNTP: Ankie Stoop

 

Op deze website worden de gegevens over de tuinen niet langer bijgewerkt.

Natuurrijke tuinen en parken hebben al een lange geschiedenis in Nederland en Vlaanderen, zijn haast overal in het land te vinden en laten een opvallend ruim spectrum zien voor wat betreft vorm, inhoud, maat en ligging.

De nadruk op inheemse beplantingen en/of begroeiingen en een natuurlijke uitstraling zijn bindende factoren.

 

Stichting Oase inventariseert en beschrijft al sinds de late jaren '80 van de vorige eeuw natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen. Daarbij gaat het vooral om de volgende categorieën:

  • heem- en natuurtuinen
  • speelnatuur
  • buurtnatuurtuinen
  • natuur aan huis