Stichting Oase

Stichting Oase is een beweging voor vrienden van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen in Nederland en Vlaanderen, actief op de raakvlakken van natuur-tuin-cultuur-kunst, op velerlei schalen en locaties, haast altijd gedreven, soms  groots, maar liefst wel kleinschalig en zeker binnen de menselijke maat.

 

Hoe blijven we in beweging?

  • Op dit moment zitten we in een veranderingsproces naar meer en vaak ook hernieuwde samenwerking met de organisaties die eerder uit Stichting Oase ontstonden. Deze samenwerking krijgt steeds meer gestalte in het Oase Netwerk.
  • door regelmatige uitwisseling in vorm van excursies, studiedagen, workshops, cursussen en de opleiding Ecologisch Hovenier;
  • door het opbouwen en verzelfstandigen van netwerken, spontaan en organisch ontstaan uit een praktijkbehoefte;
  • door eigen ervaringen i.v.m. ontwerp, aanleg en beheer van projecten, zoals de Oasetuin en het lemen paviljoen in Beuningen tussen 1994 en 2009;
  • velerlei vormen van publicaties: een periodiek vaktijdschrift, vakgidsen, een handboek, brochures, bundels, collages e.d.
  • advies, informatie, (proces)begeleiding;
  • internationale uitwisseling...

 

Waarom Oase?? 

Velen van ons ervaren hun favoriete natuurrijke tuin of park als een weldadige, vruchtbare OASE in een vaak nogal levenloze, steriele woon- en werkomgeving. Vandaar de naam. Die waaide langs via Wim Niemantsverdriet die in 1991 heemparkcollega's uit Eindhoven om een passende associatie voor de naam van ons tijdschrift vroeg.  

 

Stichting Oase is een ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Meer weten over ANBI en onze ANBI status?


NIEUWS

14 september 2022
8 oktober Netwerkdag

Het Oase Netwerk organiseert op 8 oktober in Amersfoort een Netwerkdag waar 'Kruisbestuiving' centraal staat. Op het programma staan drie uitstekende sprekers die vanuit hun passie voor groen vertellen hoe zij verbinding creëren tussen mensen, natuur en kunst. Vervolgens kunnen de deelnemers hun inspiratiebronnen delen. (zie ook het herfstnummer van tijdschrift Oase)

Verder lezen »

19 maart 2020
Stnzenplantenexcursie vervalt

De excursie op 18 april, naar de stinzenplanten in Friesland, vervalt vanwege het coronavirus. Degenen die zich aangemeld hadden ontvangen persoonlijk bericht.


29 juli 2019
Noodklok voor Domies Toen

In Pieterburen ligt Domies Toen, de 'tuin van de dominee'. Waar je nu door de mergelvallei met zeldzame planten loopt stond vroeger een boerderijpastorie, in het Gronings een weem. De slingertuin met vijver en grote bomen was de voortuin van de pastorie. Waar nu de rozen, kruiden en hooiland- en akkerbloemen bloeien, verbouwde ‘domie’ ooit zijn groenten.

Domies Toen is bekend om zijn collectie stinzenplanten en dankt hieraan zijn status als Botanische Tuin. Echter, Domies Toen, verkeert financieel in zwaar weer. Daarom wordt er op 9 augustus 2019 een Noodklokdag georganiseerd, om brede aandacht te vragen voor deze bijzondere tuin. Een dag vol evenementen, eten, muziek, en klokgelui voor iedereen die Domies Toen een warm hart toedraagt.

Zie: Domies Toen


Meer nieuws in het nieuwsarchief »