De Tuinbaas en zijn buitenplaats

 

Gertrudis A.M. Offenberg vergaarde vierentwintig portretten van in het eeuwenoude tuinambacht gepokte en gemazelde tuinbazen, én van de prachtige landgoederen in Nederland waar zij werkzaam zijn of waren. Dit leverde een sociologisch-horticulturele geschiedschrijving op met veel inside-informatie over de gang van zaken op zulke domeinen. Je verneemt de filosofieën achter de beheerskeuzes en er zijn voor elke tuinier waardevolle en interessante weetjes te rapen uit eeuwenlang doorgegeven vakmanschap. Ook voor de liefhebber van natuur in de tuin, want veel van die tuinbazen hebben een hart voor de natuur en weten allang dat je het blad in je bos best kan afharken daar waar je die mooie mycorrhizazwammen wil hebben. Er wordt niet onder stoelen of banken gestoken dat op sommige van deze landgoederen haarden van het feodalisme zijn blijven smeulen tot na het einde van WO II. Even goed krijg je hier ook te lezen hoe een nieuwe generatie tuinbazen, in een volkomen veranderde wereld, vol overgave toegewijd is aan het bewaren van deze door Johan van Galen Last zo mooi in beeld gebrachte buitenplaatsen. Ze zijn ons overgeleverd uit een tijd waar ledigheid de grootst denkbare ondeugd was, en gewone mensen als straf voor de erfzonde moesten werken voor het genoegen van de bevoorrechten. Je kan evenwel niet ontkennen dat die bevoorrechte elite soms van grote visie blijk gaf. Ze zijn in staat geweest de aan hen gebonden tuinbazen, waar zij trouwens vaak ook een zeer vriendschappelijke relatie mee hadden, tot grootse realisaties te stimuleren. Door dit boek ga je beseffen hoeveel tijd groeiprocessen kosten, wat een constant beheer oplevert en hoe goed je voorstellingsvermogen moet zijn om te bedenken hoe een landgoed er over een eeuw uitziet. Zo kunnen wij er nu dank zij de hedendaagse tuinbazen met hun inmiddels gelukkig gemoderniseerde statuut nog altijd van genieten.
(Johan Heirman)

De Tuinbaas en zijn Buitenplaats, werken in historisch groen
ISBN 978 90 400 7702 9
Auteur: Gertrudis A.M. Offenberg
Uitgeverij Waanders
208 pag. 22 x 27 cm,
f.c., gebonden
€ 29,95