Handboek Groene Daken

Het is een zeer uitgebreid verslag van diverse mogelijkheden voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van groene daken. Het is bruikbaar voor elke fase in het bouwproces en compleet en overzichtelijk geschreven. Het is een erg technisch boek, maar niet onnodig ingewikkeld en ook objectief. Het bevat veel nuttige informatie, maar is vooral gericht op grote oppervlakken. Mogelijk te diepgravend voor iemand die slechts sporadisch een klein dakje aanlegt. Zo start de berekening van de aanlegkosten bij 1000 m2. Voor een doorsnee lid van Wilde Weelde zou naar mijn mening een berekening vanaf 100 m2 interessanter zijn. Van 13 gemeenten in Noord-Brabant en Limburg worden subsidiemogelijkheden beschreven die variëren van € 25,- tot € 50,- per m2. Al met al een zeer uitgebreid boek en zeker de moeite waard als je je echt wilt verdiepen in de materie.
Loek Gorris

 

Handboek Groene Daken, van idee tot realisatie
Albert Jan Kerssen
Uitgever: BDA Dak- en gevelopleidingen
ISBN 9789081343978
Prijs €27,50
Ook te bestellen bij Plant Publicity Holland, zie www.pph.nl