Spectrum

Landschappentuin, heemtuin, wilde-plantentuin, wilde tuin, natuurtuin, ecologische tuin…
… al deze begrippen (en nog meer) kom je tegen, plus de varianten met –park als achtervoegsel. Daarnaast is er nog sprake van heemgroen en ecologisch groen. Deze begrippen worden wel regelmatig gedefinieerd, maar de definities zijn niet eensluidend. In een poging verdere verwarring te voorkomen hebben wij het begrip 'natuurrijk' gebruikt. Met dit begrip willen we duidelijk maken dat er steeds sprake is van een bewuste keuze voor ‘meer natuur’. Vaak gaat het om beplantingen of begroeiingen van inheemse planten, bomen en struiken, maar zeker ook bij de meer particuliere tuinen is de keuze daar niet toe beperkt.
De recreatieve waarde - met alle zintuigen genieten - is van oudsher in alle parken en tuinen van belang. Bij de in deze digitale gids beschreven tuinen en parken is het toch vooral de schoonheid van ‘alles wat samen met ons is geboren’, dat wil zeggen alle ‘wilde’ planten en dieren, die samen met ons dit deel van de aarde bewonen, die in het zonnetje gezet wordt.
In veel van de opgenomen parken en tuinen wordt extra aandacht besteed aan de fauna. Vogelbosjes, vleermuizenkelders, vlinder- en bijentuinen, amfibieënpoelen e.d. maken er steeds vaker deel van uit. Een keuze die dan zelfs in de naamgeving explicieter wordt (bijvoorbeeld de Insectentuin Geerbos in Veghel).
In een groot deel van de openbare natuurrijke parken en tuinen is natuurgerichte educatie een belangrijke drijfveer: veelal in de vorm van activiteiten voor kinderen, al dan niet in schoolverband. De Educatieve Natuurtuin Goffert in Nijmegen is hiervan een uitgesproken voorbeeld.